"Komposition i rött XXXI,
akryl på papper, 18x16 cm

ANDERS ENGMAN

Senaste Separatutställning på Galleri Överkikaren
"Rött ljus" 28 jan - 14 febr 2006

"OKIK feb06 062", akryl på papper

"Jag målar sedan rätt länge röda nonfigurativa kompositioner,
som någonstans fick startpunkt i ryssen Malevitj Konstruktivism.
Mina röda kompositioner handlar om färgens förmåga till självständigt liv,
befriat från motiv och symboler samt om färgens kraft att frammana ljus....
Det kan beskrivas som ett energiutbyte i flera dimensioner,
till exempel mellan känsla och ljus....."
Anders Engman 2010

ANDERS ENGMAN är född och verksam i Stockholm.
STUDIER måleri vid Konsthögskolan i Sthlm 1985-90. Bysantinska studier i Grekland -94,-96. Studieresor till Italien, Ryssland, Spanien, London och Paris.
LÄRARE i måleri och konsthistoria på högskolenivå.

SEPARATUTSTÄLLNINGAR: Gallerier Sassi -83, Mejan -87,
Ferm Malmö -90,-91, Aronowitsch -93, Glemminge -97,-00,
Konstruktiv Tendens -96,-99, Överkikaren -88,-92,-06.

KONSTSKRIBENT: Konstböcker i urval "Tore Hultcrantz - konstnär och humanist" -97, "Stockholm - Skulpturernas stad" -98 samt diverse kataloger och utställningspresentationer. Konstartiklar i dagspress och fackpress.
Konstkritiker AICA. Föredragshållare bl a vid Kulturhuset och Konstakademien.
TV och radioinslag om skulpturkonst.

OFFENTLIGA uppdrag: Galleriskylt Överkikaren -89. Väggutsmyckningar Adolf Fredriks Musikskola -89, Marievik Center -02, Socialförvaltningen Sthlm -03.

" Anders Engman fullföljer en egen linje inom den svenska konstruktivismen; bland annat har han sedan år 1988 metodiskt utforskat den röda färgens möjligheter som rumsskapare.
Ty hans ytligt sett monokroma bilder är rymder, rumsligheter. I en viss belysning upplevs de som en yta, i en annan som reliefer.
Jag skulle vilja påstå, att de bär på ett visuellt minne som då träder fram. De rektangulära pannåerna avslöjar mörkare kvadrater, ofta med efterbilder av ljusare kvadrater; så uppstår ett drag av svävande i kompositionen."
Ragnar von Holten

"Röd 30x28 malmö 07"
30x28 cm

"De två"
Gouache, 25x25 cm (något beskuren)

Tillbaka Samlingsutställning "Akvareller möter Grafik"!

"Blå målning Kinnekulle",
akryl på papper

Konstnären i ateljén

Galleri Överkikaren
Monica Ström-Almgren
Köpmangatan 12
111 31 Stockholm
Tel/Fax 08-10 63 10
www.gallerioverkikaren.se
m@gallerioverkikaren.se